Bul mobil menyu orni/ testing....


  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)
  ТИТУ Нөкис филиалында усы жылдың 9-апрель күни “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси шөлкемлестирилди. Көргизбеге филиалдың зийрек студентлеринен 58 и қатнасып, ислеген исленбелерин көпшилик нәзерине усынды. Сондай-ақ информациялық технологиялар бағдары бойынша филиалға бириктирилген Нөкис компьютер ҳәм информациялық технологиялары кәсип өнер колледжи, Кегейли қурылыс ҳәм информациялық технологиялары к.ө. колледжи ҳәмде Хожели байланыс ҳәм информациялық технологиялары к.ө. колледжлери қатнасты.

  Информациялық технологиялардың раўажланыўы, олардың программалық тәмийнаты ҳәм миллий информация ресурслары менен байытыў, интерактив хызмет түрлерин көбейтиў, өз-ара коммуникация мәселелерин шешиў, аймақлық ҳәм халқаралық коммуникация тармақларына жалғаныў ҳәмде олардан пайдаланыўды шөлкемлестириў процесси тараў қәнигелери алдына бир қатар ўазыйпаларды қоймақта. Атап өтсек, бул процесстен Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалы профессор-оқытыўшылары ҳәм студентлериде шетте емес.

  Университетте халқара стандартлар талапларына жуўап беретуғын жоқары тәжирийбели қәнигелерди таярлаў мақсетинде компьютер инжиниринг, программалық инжиниринг ҳәм телекоммуникация технологиялары сыяқлы жаңа билимлендириў бағдарлары ашылды.

  Усы көргизбе де жоқарыдағы ис-илажлардың логикалық даўамы болып, университет ҳәм оның аймақлық филиаллары студентлериниң белсендилигин асырыў, илимий искерликке бағдарлаў, олардың интеллектуал потенциялын раўажландырыў ҳәмде инталы жасларды хошаметлеў сыяқлы мақсетлерди өз ишине қамтыйды. Бир сөз бенен айтқанда, ҳәр бир студент ушын имканиятлар майданы.

  Көргизбеге қойылған исленбелерди көриў мақсетинде ТИТУ НФ студентлери ҳәм профессор-оқытыўшылары менен бир қатарда көплеген орынлардан мийманлар келди, атап өтсек, Өзбекистан Республикасы информациялық технологиялары ҳәм коммуникацияларды раўажландырыў министирлигиниң Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасынан қәнигелер, Өзбектелеком АЖ ҚР филиалынанда мийманлар қатнасты.

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)

  Жаслар ушын жаңа имканиятлар майданы: ТИТУ Нөкис филиалында “Программалық ҳәм техник исленбелер” көргизбеси болып өтти (Видео)  Xabar-line, Altin-da'wir bo'limi | 10-aprel, 2015 jıl
  Bul bet 1910 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!
  +3


  alik 12 may 2015 15:46

  жаксы. хауес етсек арзыйды.
  ulyka 12 avgust 2015 13:35

  Molodets

  Жаңа технологияларды жаратқан жасларымыз

  Ташкент информациялық технологиялары университетиниң программалық инжиниринг ҳәм телекоммуникация технологиялары факультетлери тәрепинен усы жылдың 17-18 март күнлери Ташкент...

  ТАТУ зийрек студентлери “Huawei tech. Invesment Tаshkent” компаниясыныv ...

  Усы жылдың 4-декабр сәнеси күни Ташкент информациялық технологиялар университетинде усы оқыў оқыў дәргайының зийрек студентлерин ҳәм профессор-оқытыўшыларын...

  Соңғы пушайман

  Жүрегиме отлар жаққан гөззалсаң, Жүрдим излериңде пәрўанаң болып. Дедиң, сөзлериме қулақ салмастан, Қалайық ҳәмийше бизлер дос...

  Жигит журты

  Ер жигиттиң үш журты бар деседи, Дайы журты ,қәйин журты,өз журты, Ата сораўыма жуўап берсеңиз, Ең ишинде жағдайлысы қай журты?...

  «Инновациялық идеялар, технологиялар, ҳәм жойбарлар» айма ...

  Усы жылдың 13 март күни Нөкис қаласында «Инновациялық идеялар, технологиялар, ҳәм жойбарлар» аймақлық ярмаркасы болып өтти. Ярмаркада жоқары оқыў орынлары...

Зейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 3

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 5

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...

 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Watanım – Qaraqalpaqstan

  Bag’ları bar gu’l-gu’listan,
  Bul a’jayıp go’zzal bostan,
  Tariyxı bar tilde da’stan,
  Watanım-Qaraqalpaqstan.

    
  16-oktyabr, 2015 jıl. 1605 ret ko'rildi


 • Биреўге дүньяны әпермек болмаң...

  Биреўге дүньяны әпермек болмаң,
  Мейли дүнья қалсын дүнья ҳалында,
  Биреўге усынып гүл термек болмаң,
  Ол да өнип өссин шәмен бағында.

    
  21-dekabr, 2015 jıl. 2595 ret ko'rildi


 • Ёмғир

  Нолангни эшитиб, қалбим тиламен,
  Сени ҳаммадан ҳам яқин биламен,
  Сен йиғласанг, айт мен нима қиламен?
  Қўй йиғлама, йиғлоқи ёмғир.

    
  24-yanvar, 2015 jıl. 1577 ret ko'rildi


 • Men jigirma jastaman!

  Erkinlikten elim jaynap-jasnag’an,
  Basınan hesh baxıt qusı ushpag’an,
  Usınday bir g’arezsizlik zamanda,
  Doslar, bu’gin men jigirma jastaman!

    
  27-may, 2014 jıl. 1399 ret ko'rildi


 • Атама саўға

  Ө-мириңиз узақ болсын бахтымызға,
  Т-уўылған күн жаслар қоссын жасыңызға,
  Е-ркелесин қуўлықларың күлип ойнап,
  Б-аба болып ертип жүриң қасыңызда.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 3033 ret ko'rildi


 • Na’zer

  Qıyal jeteledi ayna aldına,
  Ha’m go’zzal ta’biyat na’zerim tarttı,
  Son’g’ı japıraqları qalıp taldın’da,
  Jelkeme turmıstın’ ju’klerin arttı.

    
  16-oktyabr, 2015 jıl. 3807 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Sevib sevilish xayot qonuni!

  Bu dunyodan hech kim yolg’iz o’tmasin
  Buni hatto dushmanimga ko’rmasman ravo
  Baxtsizlik hech kim qo’lidan tutmasin
  Kelsa ham baxtsizlik lek qilmang parvo!

    
  12-mart, 2013 jıl. 1978 ret ko'rildi


 • Сени соғиниб…

  Юрак сарҳадларининг энг олис нуқтасида,
  Армонлар макон қурган маҳзунликнинг пастида,
  Висол онлари кечган xотиралар қасдида,
  Соғиниб яшаяпман,сени жоним соғиниб…

    
  02-dekabr, 2015 jıl. 1362 ret ko'rildi


 • Сайёра

  Севишимни сўзлайму,
  Айтиб айтиб бўзлайму,
  Ишқ манзилин кўзлайму,
  Ўзи бироз айёра,

    
  22-aprel, 2013 jıl. 1249 ret ko'rildi


 • Келгин

  Кел,мунисим, ёнимга,
  Фироқ тегди жонимга,
  Оқшомлари ишқ майи
  Оғу қўшди қонимга.

    
  09-dekabr, 2015 jıl. 1143 ret ko'rildi


 
Allayar Logikalıq soraw #64
Joqari oqiw ornilari
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Инновациялық жаңалықлар
hotblog.uz
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.