Bul mobil menyu orni/ testing....


  Гүлназ бәршеде ҳәўес оятты
  Гүлназ бәршеде ҳәўес оятты

  Студентлик — алтын дәўир! Усы алтын дәўир бахтына миясар болыў мыңлаған жаслардың арзыў әрманы. Быйылғы жылдың 12-июль сәнесинде Полат Ибраимов ҳәм Рахима Нийетуллаевалардың туңғышы Гүлназ ата-анасының исенимин ақлап, И.М.Губкин атындағы Россия мәмлекетлик нефть ҳәм газ университетиниң Ташкент филиалының экономика факультетине 283 ең жоқары балл менен 1-болып грант тийкарында оқыўға кириўге миясар болды.

  Жаслардың, қалаберди пүткил миллеттиң келешегин белгилеп бериўши бул тест сынақ әсиресе, ата-аналар ушын ең толғаныслы демлер болып табылады. Гүлназды бәрқулла қоллап-қуўатлап, тилеклес болып келген кемпир апасы Қызларгүл Юсупбекованың да қуўанышының шеги жоқ. Университет қабыллаў комиссиясының тест нәтийжелерин илдирген тахтасынан ақлығының «жүзден жүйрик» болып ерискен жетискенлигин, сол ўақыттағы шексиз қуўанышын бирге бөлисиў бахты өз алдына.

  Қарақалпақстанның барлық районларынан бул университетке жоқары балл менен грант тийкарында оқыўға киргенлер көпшиликти қурайды. Гүлназ университет бойынша барлық факультетлер ишинде ең жоқары балл топлаған болса, екинши балл көрсеткишин де 281 балл менен қарақалпақстанлы Арысланбек Сапарбаев ийеледи.

  Халқымыздың «Болар бала бес жасынан белгили» деген нақылының әмелдеги тастыйығын Гүлназ мысалында көриўимизге болады. Себеби, ол пайтахтымыздағы 13-санлы улыўма билим бериў мектебинде оқып жүрген оқыўшылық дәўиринен баслап сабақлардан айрықша баҳаларға оқығаны ҳәм жәмийетлик жумысларға белсене қатнасқаны ушын бәрқулла «Ҳүрмет жарлығы» менен хошаметленип барылды. Ол қарақалпақ тили ҳәм әдебияты, рус тилинен пән олимпиадаларына турақлы қатнасып, ҳәр қыйлы пән айлықларында, «Ашық сабақ» өтиўде айрықша белсендилиги менен көзге түсип, пейзаж жанры бойынша сүўрет салыў жарысында, «Тазалық-денсаўлық гиреўи», «Ата-бабалар мийрасы-келешек тийкары» таңлаўларында жеңимпаз болды.

  Ал, Қарақалпақ мәмлекетлик университети қасындағы академиялық лицейдиң математика-инглис тили бағдары бойынша анық пәнлер топарында 2014-2017-жыллар аралығында оқып, лицейдеги оқыўы менен бирге спорттың шахмат түри бойынша ҳәр қыйлы жарысларға қатнасып, өзиниң көп қырлы қәбилетин көрсете алды. Қарақалпақстан Республикасы Конс­титуциясы күни мүнәсибети менен, сондай-ақ, лицей көлеминде өткерилген шахмат бойынша ашық чемпионатларда, қызлар арасында өткерилген спорт жарысларында сыйлы орынларды ийелеп, диплом менен сыйлықланды.

  Гүлназдың ата-анасына лицей директоры атынан жолланған мына «Миннетдаршылық хат» артықша тәрийп қалдырмас.

  «Сизиң перзентиңиз лицейимиздиң оқыў, жәмийетлик ҳәм руўхый-ағартыўшылық жумысларында белсене қатнасып, өзиниң пидайылығын, тәкирарланбас талантын ҳәм тырысқақлығын көрсете алды. Усындай дәрежеге ерисиўинде оны ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлап турғанлығыңыз лицейимиз жәмәәтиниң күшине күш, жигерине жигер қосады.

  Бул өз гезегинде жәми­йетимиз ҳәм мәмлекетимиздиң еледе гүллеп жаснаўына үлкен үлес қосыўын умытпаўыңызды қәлеймиз.»

  Г.Ибраимова жетискенликлериниң тийкары биринши гезекте өзиниң әкеси, соң устазлары екенин айрықша ҳүрмет пенен тилге алады. Әсиресе, мектептеги, лицейдеги барлық муғаллимлерине, соның ишинде қәнигелик пәнлерди өзлестириўде хызметлери айрықша болған Зарафшан Әбдирашидова менен Арзайым Бердихановаға шексиз миннетдар.

  Жоқары көрсеткиш пенен оқыўға кириў — китап, дәптер тинтип, уйқысыз өткен түнлери, өз үстинде бәрқулла изленислериниң нәтийжеси, әлбетте.

  Гүлназ сыяқлы бүгин студентлик бахтына ерискен жаслар елимиз раўажланыўына мүнәсип үлес қосатуғынына исенимимиз кәмил. Бул жолда оларға әўмет күлип бақсын деймиз.

  Г.ЖҮГИНИСОВА,журналист.
  СҮЎРЕТТЕ: Г.Ибраимова.
  Дерек: Еrkinkarakalpak.uz.

  Elimizde, Altin-da'wir bo'limi | 26-iyul, 2018 jıl
  Bul bet 2383 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!
  +6


  Бәлент шоққыларды гөзлеген қыз

  Елимизде жаслардың ҳәр бир тараўда қолға киргизип атырған табыслары ҳәм жетискенликлери халқымызды үлкен қуўанышқа бөлмекте. Әсиресе, спорт...

  Өз тилинди умытпа!

  Ана тил-қатнасық, молшылық табыс, Ана тил-қанаат ар менен намыс, Ана тил-сын сыпат, мисли бир нағыс, Қайда болсаң, өз тилиңди умытпа....

  Әкежан

  Мен ушын қайғырып, қуўансам күлип, Сиз бенен жүрермен бахытқа толып, Мениң ең исенген инсаным болып, Аман-саў жүргейсиз бәрҳә, әкежан!...

  Студентлик бахыт

  Студентлик бахтына миясар болыў, Билдим бүгин қандай бахыт екенин. «Жүзден жүйрик,мыңнан тулпардай болып», Қатарыңнан алда болдың дегениң....

  Жигит журты

  Ер жигиттиң үш журты бар деседи, Дайы журты ,қәйин журты,өз журты, Ата сораўыма жуўап берсеңиз, Ең ишинде жағдайлысы қай журты?...

Зейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 3

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 5

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...


 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Sag'ınıshtan aqqan ko'z jasım

  Sag'ınıshtan aqqan ko'z jasım
  Ne sebepli ashshı bolmasan',
  Jas janımdı qıynaysan' bunsha,
  Ayamaysan' tolıp ag'asan'.

    
  30-iyun, 2015 jıl. 1452 ret ko'rildi


 • Bobojon

  Yuragimda to’la faxr iftixor
  Ollohimga bo’lsin shukurlar ming bor…
  Sofdil qalbi tiniq,suvday beg’ubor,
  Baxtliman,dunyoda sizday bobom bor!!!

    
  29-iyul, 2015 jıl. 1378 ret ko'rildi


 • Қорқаман

  Бүгин қосық жазып ертеңги күни
  Жаза алмай қалыўымнан қорқаман.
  Денсаўлықта ойнап күлип бир күни
  Тура алмай қалыўымнан қорқаман.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 4637 ret ko'rildi


 • Сағындым

  Туўылып өскен ата-журтым Шымбайдың
  Сол баяғы соқпақларын сағындым,
  Бирге ойнап,бирге гүбелек қуўған,
  Көшемиздиң ул-қызларын сағындым.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 2228 ret ko'rildi


 • Өз тилинди умытпа!

  Ана тил-қатнасық, молшылық табыс,
  Ана тил-қанаат ар менен намыс,
  Ана тил-сын сыпат, мисли бир нағыс,
  Қайда болсаң, өз тилиңди умытпа.

    
  26-oktyabr, 2015 jıl. 1775 ret ko'rildi


 • Атама саўға

  Ө-мириңиз узақ болсын бахтымызға,
  Т-уўылған күн жаслар қоссын жасыңызға,
  Е-ркелесин қуўлықларың күлип ойнап,
  Б-аба болып ертип жүриң қасыңызда.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 3622 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Ilk sevganimga!

  Men u payt yeti yoshlarda edim,
  Birovni sevishga hali yosh edim,
  Lekin men sevardim sinfdoshimni,
  O’ziga aytishga tortinar edim.

    
  19-mart, 2013 jıl. 2792 ret ko'rildi


 • Ashiqlar

  Ashıqlardın’ eshqashan ayırılmas arası,
  İrenjitpe kewildin’ pitpes kewil jarası,
  Su’ygenin’e sadıq bol shın ju’rekten su’yip bil,
  Ashıq ju’rek jılasa jazılmaydı sonı bil.

    
  03-avgust, 2016 jıl. 1938 ret ko'rildi


 • Севгим

  Юрагимда ишқ дафтарин очган ўзингсан,
  Сўнгра тутқич бермай яна қочган ўзингсан,
  Мен телбанинг сирларини сочган ўзингсан,
  Менинг учун азизсан, эй севгим, севгилим.

    
  20-aprel, 2013 jıl. 2184 ret ko'rildi


 • Мени еслеме

  Мен өткен жоллардан, изим излеме.
  Көрип қалсаң өтип кет, гәптен сөзлеме.
  Бахтың тилеп тапсырдым сени өзгеге,
  Өтинишим енди, мени еслеме.

    
  22-oktyabr, 2015 jıl. 1989 ret ko'rildi


 
Allayar Logikalıq soraw #64
Joqari oqiw ornilari
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Qaraqalpaqstan radiosı – xalıq xızmetind ...
Sala
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.