Bul mobil menyu orni/ testing....


  Имканияттан жаралған машқалалар: «Наушник» яки және бир рет қайталаң!
  Имканияттан жаралған машқалалар: «Наушник» яки және бир рет қайталаң!

  Көпшилик жасы үлкенлер көшеде, жәмийетлик орынларда жаслардың ҳәр қыйлы замнагөй технологиялардан орынсыз пайдаланыўынан быраз қолайсыз аҳўалға түсетуғынлығын айтады. Ҳәттеки, айырым ата-аналар перзентлериниң еки-үш мәрте шақырғанында ал, гейбир ўақытлары барып түртпесең еситпеслик дәрежесине келип қалғанынан қәўетерде.

  Ҳақыйқатында да, информациялық-технологиялар бизге кең имканиятлар есигин ашыўы менен бирге, саламатлығымызға да өзиниң кери тәсирин тийгизбекте. Жоқарыда келтирилгендей мысалларды күнделикли турмысымызда, анық айтатуғын болсақ ҳәр атқан адымымызда ушыратыўымыз тосыннан емес. Бул жағдай өсип кыятырған жас әўладтың саламатлығын төменлетип ғана қоймастан, оның руўхый әлеминде пүткиллей бийлеп алыўы бәринен де қәўипли. Мине, усы мәселе үстинде шет елли қәнийгелер көп ўақытлардан бери илимий изленислер алып бармақта. Олардың пикиринше, компьютер, планшет, плеер, қол телефоны ҳәм басқа да заманагөй үскенелерден үзликсиз пайдаланыў ақыбетинде инсанның түрли дене ағзалары зыян көреди екен.

  Бармақ – Қол телефонынан SMS хабарларды жүдә көп териў ақыбетинде бармақлардың уйыўы ҳәм күшли аўырыў пайда болады. Бул кеселликке «Смартфон бармақ» деп екинши атама берилген.

  Қол – Шыпакерлер қол буўынлары, мүскил ҳәм булшық етлердеги аўырыўлар бир қолы менен телефонды услап сөйлесетуғын, екинши қолы менен компьютерде текст теретуғын яки қандайда бир ойын ойнайтуғынларда көбинше ушырасатуғынын атап өтеди.

  Билек - Телефонды услап турған қол 3-5 минуттан уйый баслайды. Биз болса, саатлап сөйлесемиз. Мине, усы ҳалат компьютер алдында узақ отырып, оның мишкасынан (тышқаншасынан) жүдә көп пайдаланатуғынларда да көп гүзетиледи. Билеклердың наўқасланыўын «Туннел синдроми» деп те атайды.

  Көзлер – SMS хабарлар текстының ҳәдден тыс майдалығы көзлердиң талып, шаршаўына алып келеди. Егер, усы ўақытта транспортта болсаңыз, сылкыныў, қалтыраў есабынан талығыў артып бара береди.

  Қулақлар – Қулағына ҳәмийше «наушник» тағып жөретуғын инсанларда еситиў қәбилийетиниң пәсийип кетиўи тәбийий жағдай. Себеби, «наушник»лерде музыка даўысы ҳәдден тыс бәлент еситиледи. Егер транспортда болсаңыз, артықша шаўқынларды басыўы ушын ҳаўазын және де жоқарылатасыз. Көп өтпей, еситиў қәбилийетиңиз пәсийип кетиткенлигинен налып шыпакерге мүрәжет етесиз..

  Мойын – Телефонда сөйлесип атырғаныңызда оны ҳеш қашан бас пенен желке ортасына қоймаң. Бул биринши нәўбетте, физиологиялиқ тәрептен туўры емес, екиншиден, мойындағы нерв талшықларында машқалалар пайда болыўы мүмкин. Планшетте текстти узақ териў мойынның талығыўына себеп болады. Усы себепли мойынды талығықтырмаўға ҳәрекет етиўимиз лазым. Болмаса, тез арада остеохондроз кеселлигиниң пайда болыўына имкан жаратқан боламыз.

  Бел – Компьютер алдында саатлап отыратуғынлар ушын белдың қатып қалыўы таныс ҳалат. Өйткени, бел ҳәм желкени узақ ўақыт тик тутып ислеў қыйын. Англиялы алымлар бундай жағдайдан шығып кетиўдиң әпўайы усылын усыныс етеди. Олар омыртқа бағаналарына аўырлық түсиўин кемейтиў ушын ўақты-ўақты менен созылып жатып дем алыўды мәсләҳәт береди.

  Əлбетте, заманагөй технологиялар жаратып берген имаканиятлардан пайдаланбай турып, дүнья жүзин көре алмаймыз. Лекин, оннан үзликсиз түрде орынсыз пайдаланыў ақыбетинде ден-саўлығымызды жар жағасына алып барыў сиз бенен биздей саналы инсанлар ушын тән қәсийет емес.

  Бүгин биз сан мың имканиятларға ҳәм сол қатарда қәўип-қәтерлерге толы дәўирде жасап атырғанымызды умытпайық!


  Гүлжаҳан Сейтназарова,
  Megaline.uz ушын арнаўлы.

  Salamatliq bo'limi | 09-mart, 2015 jıl
  Bul bet 1593 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!
  +1


  rolan 10 mart 2015 18:40

  Гулжахан сизди 8-март байрамыныз бенен кутлыклайман. Сизин жазган макалаларынызды окып тураман, жуда жаксы темаларды танлап алады екенсиз, сизге шыгырмашылык табыс тилеймен.
  Аруна 14 mart 2015 14:03

  Рахмет Гулжахан, жаксы жазыпсыз.
  rustem 12 may 2015 15:59

  актуал макала екен.

  Атама саўға

  Ө-мириңиз узақ болсын бахтымызға, Т-уўылған күн жаслар қоссын жасыңызға, Е-ркелесин қуўлықларың күлип ойнап, Б-аба болып ертип жүриң...

  Қарақалпақстаным

  Қ-ушағыңда туўылып камалға келдим, А-на сүтин емип тәрбия көрдим, Р-еспубликам жасларды қоллар мудамы, А-лла көз тиймесин бахтыма мениң....

  Соңғы қоңыраў

  Сыңғыр-сыңғыр соңғы қоңыраў, Жүреклердиң тарын шертеди, Нама шалған,соңғы қоңыраў, Ойларымды алып кетеди....

  Уллы ҳәм мүқәддессең, Ғәрез ...

  Мүбәрек болсын жигирма жасың, Ғәрезсиз ел - Өзбекстаным, Бахыт қусың бәлентте қанат қақсын, Уллысаң, муқәддессең Ана-Ўатаным....

  Узын жолда жалғыз жүрип бараман...

  Узын жол ҳәм қаранғы әлем, Жалғыз ғана жолға түстим мен Қуяшсыз ҳәм айсыз әтирап түнек Мен алға жүриўди турыппан қәлеп....

Зейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 3

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 5

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...


 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Zulfiyaxonimga

  Kun kunni quvarkan, lahza lahzani,
  Umr daftariga tushar chizgilar.
  Gullarga burkansa tinchlik maskani,
  Yurakni sayr etar ajib sezgilar.

    
  29-fevral, 2016 jıl. 2840 ret ko'rildi


 • Кўклам шукуҳи

  Кўкка етдим, мен бахтга етдим,
  Кўлам каби кўкармоқ учун.
  Қўлларингдан кўкларни тутдим,
  Кўнглим кўкка уланмоқ учун.

    
  30-mart, 2015 jıl. 1790 ret ko'rildi


 • Бахыт ҳәўес етсин маған

  Көз тиймегей менде жүрек,
  Нийетлерге толы мәкән,
  Бирақ, Бахыт неге керек?
  Бахыт ҳәўес етсин маған.

    
  30-may, 2014 jıl. 4182 ret ko'rildi


 • Bobojon

  Yuragimda to’la faxr iftixor
  Ollohimga bo’lsin shukurlar ming bor…
  Sofdil qalbi tiniq,suvday beg’ubor,
  Baxtliman,dunyoda sizday bobom bor!!!

    
  29-iyul, 2015 jıl. 1442 ret ko'rildi


 • Ана тилиме

  Дүньяда миллет көп, тиллер ҳәр түрли,
  Оларды түсиниў қыйынды бәлки,
  Бирақта өз ана тилиңди билсең,
  Ҳәммесинен үлкен мәртебе усы.

    
  12-may, 2013 jıl. 2344 ret ko'rildi


 • Юртимда…

  Юртимда,ҳар қишлоқда,
  Ким далада,ким боғда.
  Ёрин тўй бўлган чоғда,
  Излар экан йигитлар.

    
  04-dekabr, 2015 jıl. 1597 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Соңғы пушайман

  Жүрегиме отлар жаққан гөззалсаң,
  Жүрдим излериңде пәрўанаң болып.
  Дедиң, сөзлериме қулақ салмастан,
  Қалайық ҳәмийше бизлер дос болып.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 5109 ret ko'rildi


 • Ashıqlıq zan’ı

  Ku’tpekten kewilim sharshadı,
  İmkansız esigin japtıma?
  Ko’zimde baxıt nurın shashadı,
  Qulıp o’z giltin taptıma?

    
  04-noyabr, 2015 jıl. 1572 ret ko'rildi


 • Иләҳий сезим

  Мухаббат бул-иләҳий сезим,
  Қашан келер буны билмейсең,
  Қыялыңды жаўлаған жигит,
  Сөз салғанда көзге илмейсен.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 2124 ret ko'rildi


 • Кетдинг

  Мен сени соғиндим. Дардим ичимда.
  Жон берсам розиман бир майса,чимда,
  Айт,баxтингни,ёрим кўргандинг кимда?
  Азоблар бағрига ташладинг-кетдинг.

    
  21-dekabr, 2015 jıl. 2530 ret ko'rildi


 
Allayar Logikalıq soraw #64
Joqari oqiw ornilari
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Qaraqalpaqstan radiosı – xalıq xızmetind ...
Sala
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.