Bul mobil menyu orni/ testing....


  Қәстелик — бахытсызлық емес!
  Инсанға инам етилген дене ағзаларының ҳәр бириниң өз ўазыйпасы бар. Егер олардың биреўинде нуқсанлық пайда болса, дүнья көзимизге қаранғы көринеди. Төрт мүшеси саў, қәлегенинше ҳәрекет қыла алатуғын, кеўлинен өткен сөзлерин тили арқалы еркин баян ете алатуғын инсанларды көргенимде оларға бәрқулла ҳәўес қыламан. Бундай ўақытларда бир сораў ойыма келеди: “Сол инсанлар өзлерини қаншели бахытлы екенинди сезе алармекен?”

  Қәстелик — бахытсызлық емес!

  Денсаўлығы жағынан имканияты шекленген инсанлардың әрманлар төрине қәншелли көмилип жасаўын көпшилик көз алдына келтире алмаса керек. Бундай адамлар өзин тез қолға алыўы, қыйыншылықларды жеңип өтиўи ушын ғайратлы болыў аңсат емес, әлбетте. Сондай ўақытлары кеселлик зардабына қарағанда руўхый езилиў адамды көбирек шаршатады. Әтирапымдағылардың қайғылы көзқарасы ҳәм ашынған келбетин көрип турыўдан аўыр азап болмаса керек.

  “Балалар церебраль фалажи” деген кеселлик бар екенин бәлким көпшилик еситпеген шығар. Мен бул кеселлик әлемин жақсы билемен. Қаншелли қыйын болмасын, бундай тәғдирге бас ийип жасаў ушын гүресиў кереклигин аңлаўыма көп ўақыт керек болды. Мехрибан ата-анам, ҳәм де жақынларымның рухландырыўы маған ҳәр дайым күш бағышлап турды. Басқалар менен салыстырылғанымда мениң имканиятларым шеңбери бираз шекленген. Лекин сонда да көп нәрселерден артта қалмаўымма, гүресип ҳәм умтылып жасаўыма бәрҳама ҳәрекет қыламан.

  Өткен жыллар даўамында бир нәрсени аңладым: кеселлик – бахытсызлық емес, бар жоғы шыдамның, төзимниң сынаўы екен. Бир күни “Қанша ҳәрекет қылсамда денемниң аўҳалын өзгерте алмайман, бирақ санам, қәлбим, ойымды басқарыў, рухиятымды бәрҳама кеўилли ҳәм көтериңки ҳалатта тутыўым мүмкин-ғо”, деп ойлап қалдым. Бул пикирден жүдә қуўанышлы болдым. Сол күнниң өзинде-ақ китап оқыўға киристим. Оқыўға кириў ушын таярлық көре басладым. Мийнетлерим бийкар кетпеди. 2008-жылы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалының студентине айландым. Информатикаға болған қызығыўым бул тараўды жақсы үйрениўиме түртки болды. 2012-жылы оқыўымды табыслы тамамладым ҳәм жеке тәризде интернет сайтларын жаратыўға киристим. Бүгинги күнде бир неше сайтлардың авторыман.

  Шаңарақта ата-анам, жақынларым мени өзлеринен де көбирек жақсы көреди. Мен олардан жүдә миннетдарман. Тек ғана бир нәрсе – ата-анам алдындағы перзентлик ўазыйпамды толық орынлай алмай атырғаным, олардың хызметинде бола алмай атырғаным. Олар қәлбиндеги мени менен байланыс, арзыў-нийетлерди әмелге асыра алмай атырғанымнан өкинемен...  Негизи, өмирге болған саламат бейимлесиў, үмит ҳәм исеним саламатлықтан да зәрүрлирек екен. Оқып үйрениўге, басқаларға қолдан келгенинше жақсылық қылыўға, кеўиллерди бәрҳама саў-саламат, ҳәм шын жүректен сақлаўға умтылыў тийкарғы мақсетимге айланды. Физикалық жақтан саламат болмасам да, ҳеш кимнен кем емеслигимди, руўхан ҳеш кимнен артта қалмағанлығымды сезип жасайман.

  Шайыр Асқат Муҳтардың бир қосығында: «Қандай жақсы, ҳәмме ушын жасаў!» деген қатары бар. Сол бирғана қатар жүдә үлкен терең мәниске ийе. Өмир бизди ҳәр бир нәрседен ләззет алып жасаўға, тиришилик ушын гүресиўден ҳеш тоқтап қалмаўға жигерлендиреди.


  Саламат АВЕЗОВ,
  Балалығыннан II-топар майыбы.
  Нөкис қаласы.

  Kewil da'pteri bo'limi | 03-fevral, 2015 jıl
  Bul bet 1577 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!
  +3


  bayram 6 fevral 2015 17:37

  Salamat, qalaysiz, ele o'mir aldimizda, jaqsiliqqa umtilip jasawdan hesh sharshaman', sizge ha'wes etsek arziydi bilili ekensiz, universitettide tamamlapsiz. sizge en' jaqsi tileklerimdi tileymen, ta'wir bop ketiwin'e tileklespen. A'wmet!!!!!!!
  lovely-girl 7 fevral 2015 18:30

  Salamat a'wmet!!
  Sherzod 12 fevral 2015 21:47

  Salamat hayot davom etadi. Sababi biz nafas olyabmiz. Menga mana shu shior yoqadi "Men hech kimdan kam emasman, hech kim mendan ortiq emas". Ishlarga omad.
  Жарас 16 fevral 2015 16:34

  Salamat joqaridag'i jazg'an kewil keshirmelerin' ju'da' mazmunli. Senin' o'mirin' bir ta'repten adamdi ha'm qayg'ig'a sho'ktiredi, ha'm ilham beredi. Ko'pshilikke o'rnek boliwg'a ilayiqsan', sebebi sonsha jil dawaminda basqalarg'a ha'm o'zin'e qolin'nan ko'p na'rseler keliwin isbatladin'. Internette qaraqalpaq saytin rawajlandiriwg'a ha'reket etip atirg'anin' ko'rinip tur. Ha'mme waqit usinday "PATRIOT" bol. Bizler sen menen birgemiz.
  priyarov 26 fevral 2015 01:45

  Salamat O`mir dawam etedi sizda o`mirinizdi dawam etip tek aldig`a qadem taslan`, sonda barshe qiyinshiliqlardi jen`ip shig`asiz.
  Мирбек 15 mart 2015 21:02

  Саламат жора менда сиздей нагиранман лекин сира налымайман себеби налыган гуна, 12 мушем сау болып журиудиде калемеймен, себеби бизлерге бахыт усы жол аркалы берилген, тек гана Аллага шукиршилигим кеулимнен кетпейди, хеш уакытта адамлар назеринен калмайык, баркулла кимгедур керек болып жасайык сонын ози улкен бир бахыт
  mp-1984 17 mart 2015 03:02

  Адам дуньяга келгенде кандай несибе берсе сонын менен кудайга шукиршилик етип жасаганы дурыс шыгар, себебибахыт хар кимге хар турли бериледи. Ен баслысы омирде кимгедур керек болып жасау керек
  alpamis_davletov 8 aprel 2015 23:09

  kush quwat den sawliq tileymen
  Usnatdin 19 aprel 2015 22:41

  SALAMAT ag`a Tek alg`a qarap basin` Jumislarin`izg`a mol mol tabislar TATU-NF den 1-kurs Studenti Artikbayev Usnatdin.

  Соңғы пушайман

  Жүрегиме отлар жаққан гөззалсаң, Жүрдим излериңде пәрўанаң болып. Дедиң, сөзлериме қулақ салмастан, Қалайық ҳәмийше бизлер дос...

  Алтын гүз

  Алдында қаҳаман қыс барын билип, Әсте ғана жерге жапырағын төгип, Суўықты күтип алар, мүләйим күлип, Батырлықты үйрет маған, алтын...

  Уллы ҳәм мүқәддессең, Ғәрез ...

  Мүбәрек болсын жигирма жасың, Ғәрезсиз ел - Өзбекстаным, Бахыт қусың бәлентте қанат қақсын, Уллысаң, муқәддессең Ана-Ўатаным....

  Ана тилиме

  Дүньяда миллет көп, тиллер ҳәр түрли, Оларды түсиниў қыйынды бәлки, Бирақта өз ана тилиңди билсең, Ҳәммесинен үлкен мәртебе усы....

  Узын жолда жалғыз жүрип бараман...

  Узын жол ҳәм қаранғы әлем, Жалғыз ғана жолға түстим мен Қуяшсыз ҳәм айсыз әтирап түнек Мен алға жүриўди турыппан қәлеп....

Зейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 3

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 5

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...

 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Mehrga tashnadir qalb

  Qarangki bu olam go’zal shunchalar.
  Hatto unga boqib to’ymas ko’zlarim,
  Ammo odamlar bor qiziq bunchalar
  Anglab bo’lmas “ turli” aytgan so’zlarin…..

    
  29-iyul, 2015 jıl. 1271 ret ko'rildi


 • Сағындым, сағынаман, сағынып жүрмен...

  Сағындым, сағынаман, сағынып жүрмен
  Сәўбетлескен көп ғаррылар топарын
  "Жигитлер" деп бир-бирине мүражат еткен
  Кемлеў қалган тислеринде көрсетип күлип

    
  13-avgust, 2013 jıl. 1196 ret ko'rildi


 • "Qaratal"

  Ko’rsem tanıp, qushaqlayın shaqan’dı,
  Ko’ksim qoyıp jılıtayın arqamdı,
  Japırag’ın’a jatqızayın anamdı,
  Senin’ menen egizekpiz itima’l,

    
  10-iyun, 2015 jıl. 1302 ret ko'rildi


 • Jaslıqtın’ qa’dirin jaslıqta bilgil

  Jaslıqtın’ qa’dirin, jaslıqta bilgil,
  Qanatı jetilip ushpastan burın,
  Jaslıq bul tolısıp aqqan da’ryaday,
  Sol da’rya ag’ısıp tınbastan burın.

    
  02-may, 2013 jıl. 1071 ret ko'rildi


 • Bahor

  Hamma yoqda bahor nafasi,
  Bulbul bilan oshno tutundim,
  Siz bilmaysiz mengina asli,
  Shoira bo’lmoq uchun tug’ildim.

    
  18-dekabr, 2015 jıl. 1532 ret ko'rildi


 • Кўклам шукуҳи

  Кўкка етдим, мен бахтга етдим,
  Кўлам каби кўкармоқ учун.
  Қўлларингдан кўкларни тутдим,
  Кўнглим кўкка уланмоқ учун.

    
  30-mart, 2015 jıl. 1185 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Kel

  Tog’lar boshi qor ekan,
  Ko’nglim senga zor ekan,
  Menga soching dor ekan,
  Sayrona etaylik kel.

    
  17-noyabr, 2014 jıl. 1771 ret ko'rildi


 • Кешир мени

  Кеширалсаң кешир мени сүйгеним,
  Тағдир сынар екен буны билмедим.
  Ерип душпанымның жалған сөзине,
  Тойымызға разылық бермедим.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 1797 ret ko'rildi


 • Жалған ўәделер.

  Мухаббат не өзи айтыңыз дослар?
  Бир-биреўди ермек қылыў дегенбе,
  Кеўилим усы сырды билиўди қошлар,
  Сүйиў деген қушақласып жүриўме,

    
  01-avgust, 2014 jıl. 5337 ret ko'rildi


 • Тағдир жолында

  Айралық паслының музлары ерип,
  Көрген түслеримиз оңынан келип,
  Мухаббат бағының гүллерин терип,
  Биз және ушрастық тәғдир жолында.

    
  26-oktyabr, 2015 jıl. 1283 ret ko'rildi


 
Allayar Logikalıq soraw #64
Joqari oqiw ornilari
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Инновациялық жаңалықлар
hotblog.uz
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.