Bul mobil menyu orni/ testing....


  Аўыл ҳаялының бир күни
  Таң атыўдан үйдиң алдын сыпырып,
  Малларында барып саўып келеди.
  Балларында оятады бир-бирлеп,
  Ыссы ғана шайын демлеп береди.

  Ҳәммесин тум-тусқа узатып салып,
  Айланады ақыры жоқ жумысқа.
  Үй жыйнап, дән салып таўықларына,
  Жем береди баспақ, ылақларына.

  Саўылған сүтлерин писирип алып,
  Жыллылай уйытып, қатық қылады.
  Жыйналған қаймақтан гүбисин писип,
  Сары май, айраны тайын болады.

  Тигиў машинаға отырып алып,
  Ул-қызының көйлеклерин тигеди.
  Қандай усыл мода екен бул күнде?
  Қыял сүрип дизайнирлик етеди.

  Кир жуўады, тақтайлайды утюглеп,
  Кийиў ушын таяр қылып қояды.
  Түс жақынлар кирип асханасына,
  Аўқат, шайын тезде тайын қылады.

  Түстен кейин бәри және тарқасар,
  Бири оқыўына, бири жумысқа.
  Айланысар ҳаял иске қайтадан,
  Бәри керек күнделикли турмысқа.

  Жуўған көрпешеси кеўип қалыпты,
  Пахта салып, тағы сырып қоймақта.
  Азадалық ден саўлықтың гиреўи.
  Қазан-табағында жуўды сол ўақта.

  Егер ун таўсылса сомар табаққа,
  Унды елеп,қамыр ийлеп баслайды.
  Тандырға от жағып, шықса ҳәўири,
  Қып-қызыл шөреклер жаўып таслайды.

  Ери гейде шаршап келип жумыстан,
  Не иследиң? - дейди, қарап отырып,
  Көзге көринбейди үйдиң жумысы,
  Өзи билмейдиғой ислемей турып.

  Кеш киреди бәри келер тум-тустан,
  Басланар бир майдан ғала-ғаўырлы.
  Мал-ешки, ылағым түўелме екен,
  Излеп қайтар, келмей қалған таўығын.

  Бәрин жайғастырып киреди үйге,
  Ҳәмме қуўанышлы ислериненде.
  Кимиси «бес» алған, кимиси «алғыс»,
  Дәстурхан жағалап, отырар бирге.

  Шүкирлигин айтып қәдир-қудадан,
  Берекет, ден-саўлық, тынышлық тилер.
  Шаршағаны шығып, кеўили жай таўып,
  Көзлери жумылып уйқиға кетер.


  Гөззал Ибраймова.

  Poeziya bo'limi | 01-avgust, 2014 jıl
  Bul bet 1651 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!

  Жигит журты

  Ер жигиттиң үш журты бар деседи, Дайы журты ,қәйин журты,өз журты, Ата сораўыма жуўап берсеңиз, Ең ишинде жағдайлысы қай журты?...

  Әлипбеге тәрийп

  А-ллам илҳәм берип дөреттим қосық, Ә-липбеге нәзер салып,жүректен юшып, Б-арлық гөззаллықты тәрийп етейин, Д-әптериме жүрек сырымды қосып....

  Уллы ҳәм мүқәддессең, Ғәрез ...

  Мүбәрек болсын жигирма жасың, Ғәрезсиз ел - Өзбекстаным, Бахыт қусың бәлентте қанат қақсын, Уллысаң, муқәддессең Ана-Ўатаным....

  Узын жолда жалғыз жүрип бараман...

  Узын жол ҳәм қаранғы әлем, Жалғыз ғана жолға түстим мен Қуяшсыз ҳәм айсыз әтирап түнек Мен алға жүриўди турыппан қәлеп....

  Қара көзлерим

  Мөлдир қара көзлерде, Жүрек сыры бар еди. Сол жүреклер түбинде, Әрмәнлар қабат еди....

Зейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 3

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 5

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...


 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Болсын

  Жақсы күнлериңде қуўанар бирге,
  Қайғыда жубаныш болар кеўилге,
  Аяўсыз, алдамшы сондай өмирде,
  Исенип қол берер бир достың болсын.

    
  20-noyabr, 2015 jıl. 1203 ret ko'rildi


 • Устаздың айтқаны

  -Еҳ, сен бала енди,
  Бул билимиң менен адам болмайсаң,
  Оқыўшым көбирек үйренсин десем,
  Айтқанымды ядыңда сақлап қалмайсаң.

    
  26-oktyabr, 2015 jıl. 1077 ret ko'rildi


 • Сағындым, сағынаман, сағынып жүрмен...

  Сағындым, сағынаман, сағынып жүрмен
  Сәўбетлескен көп ғаррылар топарын
  "Жигитлер" деп бир-бирине мүражат еткен
  Кемлеў қалган тислеринде көрсетип күлип

    
  13-avgust, 2013 jıl. 1410 ret ko'rildi


 • Na’zer

  Qıyal jeteledi ayna aldına,
  Ha’m go’zzal ta’biyat na’zerim tarttı,
  Son’g’ı japıraqları qalıp taldın’da,
  Jelkeme turmıstın’ ju’klerin arttı.

    
  16-oktyabr, 2015 jıl. 3862 ret ko'rildi


 • Имтихан

  Анам айтты: -«Журналисттиң,
  Наны жуқа, айдай қызым,
  Басын усла басқа истиң,
  Мен айтаман билип сөзим.

    
  09-iyul, 2014 jıl. 1926 ret ko'rildi


 • Ана (поэма)

  Туўылғансаң анажан,
  Арал теңиз ишинде.
  “Мерген атаў” толқыны,
  Еле енер түсиңе.

    
  04-may, 2016 jıl. 1661 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Достыма жуўап

  Дос деўгеде енди бармайды тилим,
  От болып өртенди бүгин кеўилим,
  Жигит пенен қызлар дос бола алмас
  Жақсы қалың, достым сөнди үмитим.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 2348 ret ko'rildi


 • Кешир мени

  Кеширалсаң кешир мени сүйгеним,
  Тағдир сынар екен буны билмедим.
  Ерип душпанымның жалған сөзине,
  Тойымызға разылық бермедим.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 1986 ret ko'rildi


 • Бақытлы бол Л***

  Бизге бақыт буйырмады деп,
  Өкинбе сен өзгермес бәри,
  Сеннен сорап өтинерим тек,
  Мени умытып кетпе жаным.

    
  21-noyabr, 2015 jıl. 1577 ret ko'rildi


 • Cоғиндим

  Нега кўнғироқ қилмайсиз энди,
  Соғинганим билмайсиз энди,
  Устимдан ҳеч кулмайсиз энди,
  Жоним сизни ёмон соғиндим.

    
  22-aprel, 2013 jıl. 1188 ret ko'rildi


 
Allayar Logikalıq soraw #64
Joqari oqiw ornilari
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Инновациялық жаңалықлар
hotblog.uz
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.