Bul mobil menyu orni/ testing....


  Гүлназ бәршеде ҳәўес оятты
  Гүлназ бәршеде ҳәўес оятты

  Студентлик — алтын дәўир! Усы алтын дәўир бахтына миясар болыў мыңлаған жаслардың арзыў әрманы. Быйылғы жылдың 12-июль сәнесинде Полат Ибраимов ҳәм Рахима Нийетуллаевалардың туңғышы Гүлназ ата-анасының исенимин ақлап, И.М.Губкин атындағы Россия мәмлекетлик нефть ҳәм газ университетиниң Ташкент филиалының экономика факультетине 283 ең жоқары балл менен 1-болып грант тийкарында оқыўға кириўге миясар болды.

  Жаслардың, қалаберди пүткил миллеттиң келешегин белгилеп бериўши бул тест сынақ әсиресе, ата-аналар ушын ең толғаныслы демлер болып табылады. Гүлназды бәрқулла қоллап-қуўатлап, тилеклес болып келген кемпир апасы Қызларгүл Юсупбекованың да қуўанышының шеги жоқ. Университет қабыллаў комиссиясының тест нәтийжелерин илдирген тахтасынан ақлығының «жүзден жүйрик» болып ерискен жетискенлигин, сол ўақыттағы шексиз қуўанышын бирге бөлисиў бахты өз алдына.

  Қарақалпақстанның барлық районларынан бул университетке жоқары балл менен грант тийкарында оқыўға киргенлер көпшиликти қурайды. Гүлназ университет бойынша барлық факультетлер ишинде ең жоқары балл топлаған болса, екинши балл көрсеткишин де 281 балл менен қарақалпақстанлы Арысланбек Сапарбаев ийеледи.

  Халқымыздың «Болар бала бес жасынан белгили» деген нақылының әмелдеги тастыйығын Гүлназ мысалында көриўимизге болады. Себеби, ол пайтахтымыздағы 13-санлы улыўма билим бериў мектебинде оқып жүрген оқыўшылық дәўиринен баслап сабақлардан айрықша баҳаларға оқығаны ҳәм жәмийетлик жумысларға белсене қатнасқаны ушын бәрқулла «Ҳүрмет жарлығы» менен хошаметленип барылды. Ол қарақалпақ тили ҳәм әдебияты, рус тилинен пән олимпиадаларына турақлы қатнасып, ҳәр қыйлы пән айлықларында, «Ашық сабақ» өтиўде айрықша белсендилиги менен көзге түсип, пейзаж жанры бойынша сүўрет салыў жарысында, «Тазалық-денсаўлық гиреўи», «Ата-бабалар мийрасы-келешек тийкары» таңлаўларында жеңимпаз болды.

  Ал, Қарақалпақ мәмлекетлик университети қасындағы академиялық лицейдиң математика-инглис тили бағдары бойынша анық пәнлер топарында 2014-2017-жыллар аралығында оқып, лицейдеги оқыўы менен бирге спорттың шахмат түри бойынша ҳәр қыйлы жарысларға қатнасып, өзиниң көп қырлы қәбилетин көрсете алды. Қарақалпақстан Республикасы Конс­титуциясы күни мүнәсибети менен, сондай-ақ, лицей көлеминде өткерилген шахмат бойынша ашық чемпионатларда, қызлар арасында өткерилген спорт жарысларында сыйлы орынларды ийелеп, диплом менен сыйлықланды.

  Гүлназдың ата-анасына лицей директоры атынан жолланған мына «Миннетдаршылық хат» артықша тәрийп қалдырмас.

  «Сизиң перзентиңиз лицейимиздиң оқыў, жәмийетлик ҳәм руўхый-ағартыўшылық жумысларында белсене қатнасып, өзиниң пидайылығын, тәкирарланбас талантын ҳәм тырысқақлығын көрсете алды. Усындай дәрежеге ерисиўинде оны ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлап турғанлығыңыз лицейимиз жәмәәтиниң күшине күш, жигерине жигер қосады.

  Бул өз гезегинде жәми­йетимиз ҳәм мәмлекетимиздиң еледе гүллеп жаснаўына үлкен үлес қосыўын умытпаўыңызды қәлеймиз.»

  Г.Ибраимова жетискенликлериниң тийкары биринши гезекте өзиниң әкеси, соң устазлары екенин айрықша ҳүрмет пенен тилге алады. Әсиресе, мектептеги, лицейдеги барлық муғаллимлерине, соның ишинде қәнигелик пәнлерди өзлестириўде хызметлери айрықша болған Зарафшан Әбдирашидова менен Арзайым Бердихановаға шексиз миннетдар.

  Жоқары көрсеткиш пенен оқыўға кириў — китап, дәптер тинтип, уйқысыз өткен түнлери, өз үстинде бәрқулла изленислериниң нәтийжеси, әлбетте.

  Гүлназ сыяқлы бүгин студентлик бахтына ерискен жаслар елимиз раўажланыўына мүнәсип үлес қосатуғынына исенимимиз кәмил. Бул жолда оларға әўмет күлип бақсын деймиз.

  Г.ЖҮГИНИСОВА,журналист.
  СҮЎРЕТТЕ: Г.Ибраимова.
  Дерек: Еrkinkarakalpak.uz.

  Elimizde, Altin-da'wir bo'limi | 26-iyul, 2018 jıl
  Bul bet 544 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!

  Бәлент шоққыларды гөзлеген қыз

  Елимизде жаслардың ҳәр бир тараўда қолға киргизип атырған табыслары ҳәм жетискенликлери халқымызды үлкен қуўанышқа бөлмекте. Әсиресе, спорт...

  Өз тилинди умытпа!

  Ана тил-қатнасық, молшылық табыс, Ана тил-қанаат ар менен намыс, Ана тил-сын сыпат, мисли бир нағыс, Қайда болсаң, өз тилиңди умытпа....

  Әкежан

  Мен ушын қайғырып, қуўансам күлип, Сиз бенен жүрермен бахытқа толып, Мениң ең исенген инсаным болып, Аман-саў жүргейсиз бәрҳә, әкежан!...

  Студентлик бахыт

  Студентлик бахтына миясар болыў, Билдим бүгин қандай бахыт екенин. «Жүзден жүйрик,мыңнан тулпардай болып», Қатарыңнан алда болдың дегениң....

  Жигит журты

  Ер жигиттиң үш журты бар деседи, Дайы журты ,қәйин журты,өз журты, Ата сораўыма жуўап берсеңиз, Ең ишинде жағдайлысы қай журты?...

  Kommentariya jazıw
  Pikir bildiriw

  Kodtı kiritin':
  Включите эту картинку для отображения кода безопасности
  basqasıЗейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 2

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 4

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...

 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Таллар

  Жасыллық мәўсими келген мәҳәл,
  Ағам менен бирге нәллер еккенбиз,
  Ҳәр жылы үлкемизге келгенде бәҳәр,
  Олар менен гүллеп бирге өскенбиз.

    
  11-may, 2013 jıl. 1020 ret ko'rildi


 • Қарақалпақстаным

  Қ-ушағыңда туўылып камалға келдим,
  А-на сүтин емип тәрбия көрдим,
  Р-еспубликам жасларды қоллар мудамы,
  А-лла көз тиймесин бахтыма мениң.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 4341 ret ko'rildi


 • Соңғы қоңыраў

  Сыңғыр-сыңғыр соңғы қоңыраў,
  Жүреклердиң тарын шертеди,
  Нама шалған,соңғы қоңыраў,
  Ойларымды алып кетеди.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 2063 ret ko'rildi


 • “Du’nya”

  Du’nya quralg’an eki na’rseden,
  Biri jaqsılıqdur biri jamanlıq,
  Bul eki na’rse ten’ ju’rip birge,
  İnsannın’ kewlinde bolg’an a’zelden.

    
  02-aprel, 2013 jıl. 1116 ret ko'rildi


 • Ju'rek da'rtlerimdi qagazga berdim

  Ha’r na’rsenin’ eki jag’ı bolg’anday.
  Aq-qaranı ayıralmay qalg’anday.
  Jaqsı-jaman parıqsız bolıp qalg’anday.
  Tu’sinbey sorawım qag’azg’a berdim.

    
  13-avgust, 2015 jıl. 1225 ret ko'rildi


 • Watan

  Watan - sen gu’l ju’zli, mehriban ana,
  Ha’miyshe qushag’ın’ perzentke tolı,
  Watan- sen ba’rshege birsen’, bir dana,
  Keleshegi nurlı, haq aydın jolı.

    
  21-mart, 2014 jıl. 1086 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Muhabbat

  Armon bo’lga muhabbat,
  Sarson bo’lga muhabbat,
  Orzulardan armonlari,
  Hirmon bo’lgan muhabbat.

    
  27-dekabr, 2014 jıl. 7750 ret ko'rildi


 • "Ey banda"

  Armon ushalmagan orzu deysan,
  Dardim ko‘p davosi yo‘q deysan,
  O‘tgan umrimda sho‘x navo yo‘q deysan,
  Buncha noshukrsan-a ey banda.

    
  19-dekabr, 2015 jıl. 1475 ret ko'rildi


 • Сени соғиниб…

  Юрак сарҳадларининг энг олис нуқтасида,
  Армонлар макон қурган маҳзунликнинг пастида,
  Висол онлари кечган xотиралар қасдида,
  Соғиниб яшаяпман,сени жоним соғиниб…

    
  02-dekabr, 2015 jıl. 1087 ret ko'rildi


 • Insonga sevgisi bo’ladi qalqon!

  Mana yana bir kunim o’tyapdi asta,
  Yuragim siz sabab hali ham xasta,
  Dunyoda yagona tilagim bitta,
  Men sizni unitay jonim bir pasta!

    
  12-mart, 2013 jıl. 1303 ret ko'rildi


 
Қазақстанда қағаз түринде ...
Привет, феозва вот тут заработал, только не кому не говори больше

_________________________guide-traveler.ru
Қазақстанда қағаз түринде ...
Привет, Наргиза вот тут заработал, только не кому не говори больше

_________________________guide-traveler.ru
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Инновациялық жаңалықлар
hotblog.uz
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.