Bul mobil menyu orni/ testing....


  Алша мийўеси ҳаққында
  Алша мийўеси ҳаққында

  Алша – ҳәр түрли топырақта өседи. Әсиресе суўлы жерлерде жақсы өседи, бирақ шор жерлерди жақтырмайды. Алша ҳәм шийе мийўелери путалардың ески түрлеринен болып, антиоксидант актив бояў затларынан ибарат. Тийкарынан, Азияда, Орта Азияда ҳәм Кавказ еллеринде алшаның 25 ке жақын түри өседи. Әпиўайы алша терегиниң бойы 6-7 метр болып, суўыққа, қурғақшылыққа шыдамлы ҳәм мол мийўе береди. Алша тереги әдетте 30-40 жыл (базыда 100 жылға шекем) жасайды. Мийўеси думалақ, дәнели ҳәм суўлы болып, сарғыш, ақшыл қызылдан тоқ қызылға шекем болады.

  Үлкен тереклердиң шақалары қалыңласып кеткенде, оларды сийреклетип турыў (шақасын кесиў) керек. Мийўеси теректе узақ ўақыт турады. Пәс болып өсетуғын айырым түрлери көп мийўе береди. Алша мийўеси жүдә шыпалы болып, оннан ҳәр түрли дәрилик шербетлер таярланады. Өзбекистанда өсирилетуғын алша мийўеси қурамында 8-17,5% ге шекем қант (шекер), 0,8-2,8% ге шекем кислоталар, сонлай-ақ С ҳәмде А витаминлери болады.

  Мийўеси май-июнь айларында писип жетилседи. Алшаны дәнесинен, тамыр бүртигинен көбейтип егиўге болады.Егилгеннен кейин 3-4 жылдан мийўе бере баслайды. Өзбекистанда алшаның Гриот, Любская 15, Самарқанд, Тургеневка ҳәм қара шпанка нәллери егиледи.

  Зыянкеслери: ҳәррелер, алша шыбыны, өсимлик битлери ҳәм басқалар.
  Кеселликлери: мийўе шириўи, клястеропориоз, коккомикоз, ситоспороз ҳәм басқалар.

  Алшаның адам саламатлығына пайдасы
  Алшаның қурамында С витамини ҳәм рутин заты көплиги себепли ол қан-тамыр кеселликлеринде, тамыр дийўалларын беккемлеўде, веналардың варикоз кеңейиўинде, тромбофлебиттиң алдын алыўда, миокард инфарктында, инсултта, гипертонияда ҳәмде жоқары радиоактив фонға тәсир көрсетиўде жүдә пайдалы.

  Асқазан ҳәм он еки бармақлы ишек жарасы кеселликлери ҳәм иш өтиў кеселликлери менен аўырғанларға алшаны жеў усыныс етилмейди. Аўқатланыў ҳәм дене салмағын бақлап баратуғын саламат адам ушын мийўелердиң күнлик нормасы 300-400 граммды қурайды. Кешки ўақытта алшаны жемеген мақул.

  Алша – шамаллаў процессин кемейтиў қәсийетине ийе. Сондай-ақ бас мий искерлигин жақсылайды, уйқыны нормалластырады. Соның ушын уйқы менен болған машқалалар туўылса, рационға алша шербетин киритиң.

  Халық медицинасында алша суўы бронхит, трахеит ҳәм аязлаўда, ыссылықты түсириўши қурал ретинде усынылады. Сондай-ақ ол иштейди ашады.

  Заманагөй медицинада түрли асқыныўларға қарсы тәсир көрсететуғын антисептик, анемия ҳәм склерозға қарсы қурал ретинде пайдаланылады. Бул мийўе қурамындағы кумаринлер ҳәм оксикумаринлер қан уйыўы көбейип кеткенде жәрдемлеседи. Сол жағынан алша миокард инфарктын бастан өткерген адамларға пайдалы. Алша мийўеси шөлди басып, аўқаттың сиңиўин жақсылайды, ишти жумсатады. Дәнесинен таярланған эмульсия сидик-тас кеселлиги, колит, ишек атониясын даўалаўды қолланылады.

  Алша сортлары
  Любская 15 сорты. Бул сорт 1959 жылдан баслап Әндижан, Жиззах, Наманган, Сырдарья, Ташкент, Ферғана, Хорезм ўәлаятлары ҳәм Қарақалпақстан Республикасында өсириледи. Мийўеси июнь айының биринши он күнлигинде писеди. Терегиниң бойын 3 ярым метр. Мийўесиниң орташа салмағы 4,9 грамм. Мийўеси тоқ сары, қызыл, ҳәм мазалы болып, дәнеси етинен тез ажыралады.

  Подбельская сорты. Бул сорт Германияда жаратылған. усы сорттағы алша терегиниң бойы бийик болып, бийиклиги 7 метрге шекем барады. Мийўеси үлкен думалақ. Реңи тоқ-қызыл.

  Самарқанд сорты. Бул сорт елимизде жаратылған. Мийўеси июль айының үшинши он күнлигинде писеди. Мийўеси онша үлкен емес. Орташа салмағы 3 грамм. Өнимдарлығы гектарына – 122 центнерди қурайды.

  Megablog bo'limi | 03-noyabr, 2017 jıl
  Bul bet 1410 ret ko'rildi.


  Reyting: Maqala unadima? Baha beriw sizin' qolın'ızda!
  +1


  Суўда жүзиўдиң 7 пайдасы

  Суў бул – тиришиликтиң дереги. Ал шомылыў яки жүзиў – шынығыўдың ең пайдалы усылы болып табылады. Жүзиў менен шуғылланыўшылардың организиминиң тамыр системасы суў...

  Әкежан

  Мен ушын қайғырып, қуўансам күлип, Сиз бенен жүрермен бахытқа толып, Мениң ең исенген инсаным болып, Аман-саў жүргейсиз бәрҳә, әкежан!...

  Шаңарақ

  Жүрекке жақсылық жақса шамшырақ, Мийўеси перзентдур жаманлык жырақ, Нурлары жарқырап көбейип урпақ, Муҳаббаттан тикленгенде шаңарақ....

  Соңғы пушайман

  Жүрегиме отлар жаққан гөззалсаң, Жүрдим излериңде пәрўанаң болып. Дедиң, сөзлериме қулақ салмастан, Қалайық ҳәмийше бизлер дос...

  Әжайып тереклер

  Жер жүзинде тереклердиң түрлери жүдә көп. Олардың айырымлары бизде өспейди. Айырымлары әжайып характерге ийе. Бул тереклердиң атлары олардың...

Зейин интеллектуал ойыны
   Логикалық сораўлар
  Logikalıq soraw #65
     Juwaplar sani: 6

  Logikalıq soraw #65

  Yapon tilinde "Toģiz"-"Kyu", "Úsh"-"San". Soraw : Yaponlardiñ zamanagòy SMSlerinde 39 sanı qanday mánisti ańlatadı?...

  Logikalıq soraw #64
     Juwaplar sani: 3

  Logikalıq soraw #64

  Men ol dostım menen 16 jasımda tanıstım ha'm sol doslıg'ımız 10 jılg'a sozıldı biraq 10 jıldan son' qısqa waqıt ayralıqta jasadıq. Son' azg'ana mu'ddetten ja'ne...

  Logikalıq soraw #63
     Juwaplar sani: 5

  Logikalıq soraw #63

  Bul kásip iyeleri jumıs waqtında hesh qashan aq reńdegi kiyimlerdi kiymeydi. Siz bul kiyimlerdi jumıs waqtında kiyip ju'riwge biypul bersen'iz de olar bul usınastan bas tartadı. Sebebi bul olar ushın...

 

 Поэзия әлеми
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Қорқаман

  Бүгин қосық жазып ертеңги күни
  Жаза алмай қалыўымнан қорқаман.
  Денсаўлықта ойнап күлип бир күни
  Тура алмай қалыўымнан қорқаман.

    
  01-avgust, 2014 jıl. 4008 ret ko'rildi


 • Ana tilim

  Ana tilim - ar namısım,
  Milletimnin’ aynası,
  Ana tilim – tarıyxım,
  Babalardın’ miyrası.

    
  15-aprel, 2013 jıl. 2589 ret ko'rildi


 • Узын жолда жалғыз жүрип бараман...

  Узын жол ҳәм қаранғы әлем,
  Жалғыз ғана жолға түстим мен
  Қуяшсыз ҳәм айсыз әтирап түнек
  Мен алға жүриўди турыппан қәлеп.

    
  11-may, 2013 jıl. 2311 ret ko'rildi


 • Shegiwshilerge mu'rajat

  Bul illetpe ya a’det,
  Sin’dirdin’be boyın’a?
  Sigaretti shegiwdi,
  Qoyalmaysan’ tuwrıma?

    
  08-noyabr, 2015 jıl. 991 ret ko'rildi


 • Qaraqalpag'im

  A’sir boyı jasap kelgen xalıqsan’,
  Da’stu’rin’di ornında saqlay alg’ansan’,
  Alla tala aytıp ketken bir ma’rte,
  Qaraqalpaq atın’dı hesh joytpag’ansan’.

    
  05-iyul, 2015 jıl. 1333 ret ko'rildi


 • "Qaratal"

  Ko’rsem tanıp, qushaqlayın shaqan’dı,
  Ko’ksim qoyıp jılıtayın arqamdı,
  Japırag’ın’a jatqızayın anamdı,
  Senin’ menen egizekpiz itima’l,

    
  10-iyun, 2015 jıl. 1380 ret ko'rildi


 

 Ашық жүрек
   Поэзиялық қосық қатарлары
 • Берди маған өзгени, саған басқаны 2

  Сенсиз күнлер өтер жаным қайғыда,
  Енди сени жүрек умытпайды да,
  Күнлер өтип қайғы қосып қайғыма,
  Тәғдир аямады, көзим жаслады,

    
  04-dekabr, 2015 jıl. 1526 ret ko'rildi


 • Мухаббат дәрти

  Жаслығымның гөззал бир кешесинде.
  Ушраттым кеўилим аңсаған қызды
  Қарап көзлерине көзим түскенде
  Жүрегим үзилип кеткендей болды

    
  01-avgust, 2014 jıl. 1596 ret ko'rildi


 • Umrbod sevaman!

  Vadalarni berib berib kuydirib ketding,
  Orzularim armon qilib maqsatga yetding,
  Ishon qattiq sevgandim seni,
  Umrbod sevaman buni bilsayding!

    
  18-mart, 2013 jıl. 1996 ret ko'rildi


 • Muhabbat fasli

  Muhabbat qo’shig’in birga kuylasak,
  Hamda sevgimizni birga so’ylasak,
  Hatto bir fikrni, o’yni o’ylasak,
  Muhabbat degani asli shu erur,

    
  22-aprel, 2013 jıl. 2501 ret ko'rildi


 
Allayar Logikalıq soraw #64
Joqari oqiw ornilari
Logikalıq soraw #65
Ha'mmen'izdi qutliqlaymiz juwap: "Thank you yaki Raxmet"
Logikalıq soraw #65
Juwap jazdi: Bawirjan g'a
Duris san kyu degen soz joq. Birsq usi 2 sozdi qosip aytsan Thank you degen sozge uqsap ketkeni ushin raxmet retinde paydalanadi .
Logikalıq soraw #65
Yaponiyada sankyu degen soz joq. Bul thank you agilshin tilindegi soz. Yaponiyada balkim 39- statiyasi bar bolip. Sogan baylanisli jaqsi xam jaman manisti anlatui mumkin.
Нервти сақлаўдың усыллары
ku'ndelikli kerekli mag'liwmat biraq itibar qaratpaymiz
raxmet jumislarinin'izda tabislar
Logikalıq soraw #62
каскадер
Logikalıq soraw #62
Пластелин
Логикалық сораў #47
Tumsigin Qisip oltiredi.
Инновациялық жаңалықлар
hotblog.uz
Megaline.uz 2012-2018
E-mail: info@megaline.uz
Сайт материалларын рухсатсыз жәриялаў қадаған етиледи.